آزمایشگاه بازی‌سازی و واقعیت گسترده

سرپرست: آقای دکتر مجتبی وحیدی اصل
محل فعلی: ساختمان آزمایشگاه‌‌های پژوهشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، اتاق 25

فعالیت اصلی:

  • طراحی و پیاده‌سازی بازی‌های رایانه‌ای (Computer Game)، بازی‌های جدّی (Serious Game)، و بازی‌وارسازی (Gamification)
  • طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار‌های مبتنی بر واقعیت افزوده (Augmented Reality) و واقعیت مجازی (Virtual Reality)
  • طراحی بسته‌های اصولی برای آزمون کاربردپذیری (Usability Test) و آزمون اثربخشی نرم‌افزار و بازی
  • ارائه مشاوره تخصصی به سازمان‌ها و صنایع جهت پذیرش و استفاده از بازی‌های جدّی و بازی‌های رایانه‌ای، و واقعیت گسترده
مشخصات آزمایشگاه:
محصولات
مقالات پژوهشی
فعالیت‌های دانشجویان  عضو آزمایشگاه
وب سایت
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست
29904180
mo_vahidi[at]sbu.ac.ir