تاریخچه

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر طی سال‌های 1355 تا 1356 با نام «دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت» با رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی سیستم، آمار کاربردی، حسابداری و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرد. چند سال بعد از انقلاب اسلامی، پس از ادغام 52 موسسه آموزش عالی و تشکیل مجتمع دانشگاهی علوم و ادغام دوباره بخشی از مجتمع مذکور در دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان رشته‌های کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات و برنامه‌ریزی، از مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر و رشته آمار و انفورماتیک از مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت کرج و موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک به این دانشکده انتقال یافتند. بعد از چند سال، رشته‌های مدیریت و آمار از این دانشکده به دانشکده‌های ذی‌ربط در دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و این دانشکده با نام‌ «دانشکده کامپیوتر»، مدت کوتاهی با نام «دانشکده فنی و مهندسی» و سپس با نام «دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر» با رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و مهندسی برق با گرایش الکترونیک فعالیت می‌کرد. تا اینکه در آبان‌ماه سال 1393 دانشکده مهندسی برق از این دانشکده تفکیک شد و نام آن به «دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر» تغییر کرد.

این دانشکده برای اولین بار در سال تحصیلی 1376-1377 در دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار، در سال تحصیلی 1378-1379 در دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک و در سال تحصیلی 1381-1382 در دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار دانشجو پذیرفته است. همچنین در تابستان 1382 دانشکده موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتری در رشته معماری کامپیوتر شد. این دانشکده هم اکنون در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر در گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار؛ در مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر در گرایش‌های نرم‌افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر؛ در رشته‌ی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی؛ در مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش‌های نرم‌افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر و نیز در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی دانشجو می‌پذیرد.

معاونان آموزشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر محمد ذکائی (سال 1361)
 • آقای دکتر مسعود البرز (سال 1363)
 • آقای سید محمدتقی روحانی رانکوهی (سال 1365)
 • آقای دکتر اکبر درگاهی (سال 1374)
 • آقای​ ​حمید خورسند رحیم‌زاده (سال 1376)
 • آقای دکتر اسلام ناظمی (سال 1385)
 • آقای دکتر امید هاشمی پور​ (سال 1391)
 • آقای دکتر اسلام ناظمی (سال 1393)
 • آقای دکتر حسن حقیقی​​ (سال 1396)
 • خانم دکتر رامک قوامی زاده (سال 1398)

معاونان پژوهشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر محمد عشقی (سال 1361)
 • مرحوم دکتر جواد ​اسماعیلی (سال 1374)
 • آقای دکتر امید هاشمی‌پور (سال 1385)
 • آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی (سال 1391)
 • آقای دکتر محسن ابراهیمی مقدم (سال 1393)
 • آقای دکتر قاسم جابری‌پور (سال 1396)
 • آقای دکتر علی جهانیان​ (سال 1397)
 • آقای دکتر مجتبی وحیدی اصل (سال 1400)

مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر فرهاد صاحبان (سال 1360)
 • آقای دکتر هوشنگ جوان (سال 1361)
 • آقای مهندس قاسم جابری‌پور (سال 1362)
 • آقای محمدتقی روحانی رانکوهی (سال 1363)
 • آقای مهندس اسماعیل نامور قره‌شیران (سال 1364)
 • آقای مهدی عربی مکی آبادی (سال 1369)
 • آقای مهندس قاسم جابری‌پور (سال 1374)
 • آقای دکتر کیوان ناوی (سال 1376)
 • آقای دکتر قوام‌الدین رضوی‌زاده (سال 1382)
 • آقای دکتر قاسم جابری‌پور​​ (سال 1383)
 • آقای​ دکتر فریدون شمس علیئی​ (سال 1386)
 • خانم دکتر رامک​ قوامی‌زاده میبدی (سال 1386)
 • آقای دکتر علی جهانیان (سال 1391)
 • خانم دکتر رامک قوامی‌زاده میبدی (مدیر گروه نرم‌­افزار و فناوری اطلاعات)​ (سال 1393)
 • آقای دکتر علی جهانیان (مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری) (سال 1393)
 • خانم دکتر مهرنوش شمس‌فرد (مدیر گروه هوش مصنوعی) (سال 1393)
 • آقای دکتر قاسم جابری‌پور (مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری)​​ (سال 1395)
 • آقای دکتر فرشاد صفایی سمنانی (مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری)​​ (سال 1396)
 • آقای دکتر محسن ابراهیمی مقدم (مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی​)​ (سال 1396)
 • آقای دکتر حمیدرضا مهدیانی (مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری)​​ (سال 1397)
 • آقای دکتر علیرضا شاملی سندی (مدیر گروه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات)​​ (سال 1398)
 • آقای دکتر صادق علی اکبری ​(مدیر گروه نرم‌­افزار و فناوری اطلاعات)​ (سال 1399)
 • آقای دکتر یاسر شکفته (مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی​)​​ (سال 1399)
 • آقای دکتر سیدحسین عطارزاده نیاکی (مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری) (سال 1400)