آزمایشگاه سیستم‌های یادگیری و چندعاملی

سرپرست:
خانم دکتر منیره عبدوس (عضو هیات‌علمی گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی)
محل فعلی:
اتاق 27 – ساختمان مجموعه آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر طبقه دوم دانشکده
​​​
​​​​

عناوين برخی پروژه‌های کاربردی و تحقيقاتی:

  • یادگیری تقویتی در سیستم‌های چندعاملی
  • مدل‌سازی سیستم‌های توزیع شده
  • 1- سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (مدل‌سازی شبکه ترافیک، مدیریت ترافیک، پیش بینی ترافیک و تصادفات، ...)
  • 2- شبکه هوشمند انرژی (مدیریت و بهینه‌سازی تولید، توزیع و مصرف انرژی به‌صورت توزیع شده)
  • 3- انواع بازی‌های تک‌عاملی و چندعاملی
  • یادگیری عمیق در سیستم‌های توصیه‌گر / پیش‌بینی داده‌ها
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904127
m_abdoos[at]sbu.ac.ir