آزمایشگاه سیستم‌های سایبرفیزیکی

سرپرست:  آقای دکتر سید حسین عطارزاده نیاکی
محل فعلی: اتاق ۱۷ ساختمان آزمایشگاه‌ها
همکاران: گروه طراحی سیستم‌های دیجیتال (DSD)

زمینه‌های پژوهشی:

 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های نهفته و سایبرفیزیکی
 • کاوش فضای طراحی سیستم‌های نهفته
 • شتاب‌دهی سخت‌افزاری سیستم‌های نهفته
 • طراحی سامانه‌های سایبرفیزیکی خودآگاه
 • ایمنی در سیستم‌های نهفته و سایبرفیزیکی

نمونه پروژه‌های صنعتی:

 • طراحی مدل‌بنیان میان‌افزار ادوات خانه هوشمند
 • طراحی رابط سامانه‌های تست تجهیزات الکترونیک بر بستر FPGA-SoC
 • تدوین سند ساختمان هوشمد برای بیمارستان هوشمند
 • تدوین سند کارخانه هوشمند

نمونه پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی:

 • معماری متن‌آگاه بهبود گفتار بر پایه بستر FPGA-SoC
 • شتاب‌دهی سخت‌افزاری الگوریتم جریان شبكه برای نگاشت گراف‌های وظایف به تراشه‌های چندپردازنده‌ای
 • چارچوبی برای مدل‌سازی سیستم‌های سایبرفیزیكی خودآگاه با SystemC
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
مقالات
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904106
h_attarzadeh[at]sbu.ac.ir