آزمايشگاه طراحی خودکار مدارهای مجتمع

سرپرست: آقای دکتر علی جهانيان
محل فعلی: اتاق 24 ساختمان آزمايشگاه­‌های تخصصی دانشکده

 برخی پروژه‌ها:

  • طراحی فيزيکی مدارهای مجتمع
  • امنيت سخت‌افزار و طراحی سخت‌افزارهای امن
  • طراحی سامانه‌های نهفته
  • طراحی تراشه‌های زيستی

 برخی افتخارات:

  • رتبه دوم مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار در سال 1396
  • رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار در سال 1395
  • رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت‌افزار در سال 1393
  • رتبه اول مسابقات امنيت سخت‌افزار در سال 1393
  • رتبه پنجم جهانی در مسابقات Memocode در سال 2012 میلادی
 فعاليت آتی این آزمایشگاه، حرکت به سمت ساخت تراشه‌های زيستی و افزايش ارتباطات صنعتی است.
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904188
jahanian[at]sbu.ac.ir