آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا

سرپرست: آقای دکتر فريدون شمس علیئی
محل فعلی: اتاق 212

  فعاليت اصلی:  

 • تدوین چارچوب و مدل‌های مرجع معماری
 • نظارت، ارزیابی و صدور گواهینامه
 • یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و توسعه معماری سرویس‌گرا
 • آموزش، فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی سازمان‌ها برای اجرای طرح معماری
 • ظرفیت‌سازی و نهادسازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فنی
 • زمینه‌سازی تنظیم ضوابط، بخشنامه و مشوق‌های قانونی برای معماری سازمانی

برخی پروژه‌های انجام شده:

 • مجری طرح معماری سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی (سال 1393)
 • نظارت، ارزيابی و صدور گواهينامه
 • مجری پروژه تست سرويس‌های نرم‌افزاری موسسه تبيان (سال 1394)
 • مشاور مادر معماری سازمانی شهرداری کرج (سال 1394)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در سازمان ثبت‌احوال (سال 1394)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت راه‌آهن (سال 1393)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت گروه مپنا (سال 1392)
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904164
f_shams[at]sbu.ac.ir