آزمايشگاه پردازش تصویر و بینایی ماشین

سرپرست: آقای دکتر محسن ابراهيمی مقدم
محل فعلی: طبقه دوم دانشکده

عناوين برخی پروژه‌های کاربردی و تحقيقاتی:

 • پایداری رنگ
 • پردازش تصاویر اجتماعی
 • تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک مانند gait
 • تخمین کیفیت تصاویر
 • تحلیل تصاویر پزشکی
 • تشخیص اشیا (در دامنه خاص)
 • ردیابی و کنترل‌های اپتیکی (در دامنه خاص)
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904194
m_moghadam[at]sbu.ac.ir

برخی افتخارات اخير:

 • پایداری رنگ
 • کسب عنوان برترین دانشمند جوان کشور در سال 2014 بر اساس تحلیل پایگاه علم‌سنجی Scopus و ناشر Elsevier
 • چاپ پنج‌امین مقاله پر استناد در ژورنال pattern recognition letters
 • کسب عنوان بهترین پروژه تحقیقاتی سازمان موسسه تحقیقات دفاعی در سال 1393

فعاليت‌های آتی:

 • تشخیص کیفیت اعمال در تصاویر
 • تشخیص اعمال از روی تصاویر ثابت
 • همکاری در پروژه‌های چند محوره
 • همکاری در پروژه‌های تحقيقاتی کاربردی جهت بهبود امور