آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا

Responsive Image
سرپرست:  دکتر فريدون شمس

محل فعلی : اتاق 212

فعاليت اصلی:
 • تدوين چارچوب و مدل های مرجع معماری
 • نظارت، ارزيابی و صدور گواهينامه
 • يکپارچه‌سازی سيستمهای اطلاعاتی و توسعه معماری سرويس‌گرا
 • آموزش، فرهنگ سازی و آماده‌سازی سازمان ها براي اجرای طرح معماری
 • ظرفيت‌سازی و نهادسازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی-فنی
 • زمينه‌سازی تنظيم ضوابط، بخشنامه و مشوق‌های قانونی براي معماری سازمانی
همکاران: 4 دانشجوی دکتری، 7 دانشجوی کارشناسی ارشد و 10 فارغ‌التحصيل، 6مشاور-همکار بيرونی

برخی از پروژه های انجام شده:
 • مجری طرح معماری سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی (93)
 • مجری پروژه تست سرويسهای نرم افزاری موسسه تبيان (94)
 • مشاور مادر معماری سازمانی شهرداری کرج (94)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در سازمان ثبت‌احوال (94)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت راه‌آهن (93)
 • مشاور مادر معماری سازمانی در شرکت گروه مپنا (92)
وبسايت گروه پژوهشي مرجع معماري سازماني سازمان گرا: http://soea.sbu.ac.ir