آزمایشگاه پردازش هوشمند صدا

سرپرست:
آقای دکتر یاسر شکفته  (عضو هیات‌علمی گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی)
محل فعلی:
 اتاق 27 – ساختمان مجموعه آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

زمینه‌های پژوهشی:

 • پردازش، تحلیل و تولید سیگنال‌های صدا، صوت و گفتار
 • پردازش و تحلیل سیگنال‌های حیاتی و داده‌های پزشکی
 • پردازش داده و زبان طبیعی
 • آشوب و سامانه‌های پویا در کاربردهای مهندسی (مانند: مدل‌سازی و تخمین پارامتر – طراحی روش‌های استخراج ویژگی)

نمونه پروژه‌های صنعتی:

 • آوانشان (نسخه 1.0): نرم افزار تشخیص کلیدواژه گفتار فارسی

نمونه دادگان عملیاتی:

 • PAVID-CVs: A Persian Audio-Visual Database of CV syllables
 • SBU-KWS: A Persian Spoken Dataset for Evaluation of Keyword Spotting Systems
 • E2PCast: An English To Persian Voice Casting Dataset
 • Robat-e-Beheshti: A Persian Wake Word Detection Dataset for Robotic Purposes

نمونه پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی:

 • شناسایی احساس در گفتار فارسی با استفاده از اطلاعات صوتی و زبانی
 • ارائه سیستم پیشنهاد صدا پیشه انگلیسی به فارسی با استفاده از ویژگی‌های صوتی
 • بهبود کارایی سامانه تشخیص کلیدواژه گفتاری به‌ وسیله پس‌پردازش کلیدواژه‌های کاندید شده مبتنی بر مدل‌سازی واحدهای زیرکلمه
 • دسته‌بندی سیگنال‌های صدای قلب بوسیله مدل‌سازی در فضای فاز بازسازی شده
 • بهبود کارایی سامانه شناسایی زبان گفتاری توسط هم‌جوشی اطلاعات آکوستیک و آوایی مبتنی ‌بر روش‌های یادگیری
 • تشخیص سیلاب‌های دو آوایی (CV) از روی تصاویر ویدیویی لب
 • معماری متن‌آگاه بهبود گفتار
 • شناسایی تصورات گفتاری در کاربرد BCI با استفاده از تحلیل پویای غیرخطی سیگنال EEG
 • تشخیص و شناسایی بیماری‌های گفتاری با استفاده از مدل‌سازی جاذب‌های گفتاری در فضای بازسازی شده فاز
 • جداسازی سیگنال گفتار از پس زمینه با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق در کاربرد شناسایی گفتار
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904106
y_shekofteh[at]sbu.ac.ir