حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

با هدف افزایش ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی و نیز ارتقای سطح کیفی پایان­‌نامه‌­ها و رساله­‌ها و همسو شدن آنها با نیازمندی‌­های کشور، فهرستی از مراکز حمایت‌کننده تهیه شده است. مشخصات مراکز و سازمان‌های حمایت‌کننده از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در ذیل فهرست شده‌اند:

 

لطفاً در صورت آگاهی از حمایت‌کننده‌های دیگر، مراتب را به اطلاع معاونت پژوهشی دانشکده برسانید.
اطلاعات تماس:
29904081
cse[at]sbu.ac.ir
نام سازمان حمایت‌کننده نوع حمایت اطلاعات بیشتر
ستاد توسعه علوم و فناوری‌های‌ شناختی طرح‌های پژوهشی، پایان­‌نامه‌­ها و رساله‌­ها

سایت ستاد علوم شناختی (در وب‌سایت ستاد نانو صراحتاً نام رشته کامپیوتر درج نشده اما زمینه تخصصی کامپیوتر در اکثر زمینه‌ها کاربرد دارد.

شرکت توانیر حمایت از طرح‌های پژوهشی متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی توضیحات تکمیلی
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت حمایت از پایان‌نامه‌ها دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال  حمایت مالی (گرنت) از پایان‌نامه‌های دانشجویی فرم در خواست حمایت از پایان‌‌نامه
انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران 
دریافت فرم‌های حمایت از پایان‌نامه‌ها
پژوهشگاه استاندارد حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی توضیحات تکمیلی
مرکز مطالعات پدافند غیرعامل حمایت از پایان‌نامه کسر خدمت 
ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو پایان­‌نامه‌­ها و رساله­‌ها

سایت ستاد نانو
در وب‌سایت ستاد نانو صراحتاً نام رشته کامپیوتر درج نشده اما زمینه تخصصی کامپیوتر در اکثر زمینه‌ها کاربرد دارد.

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی پایان­‌نامه‌­ها و رساله­‌ها سایت ستاد هوانوردی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور رساله­‌ها، طرح‌های پژوهشی و پسادکتری

سایت صندوق حمایت
حمایت‌های این صندوق شامل رساله‌ها، طرح‌های پژوهشی و دوره پسادکتری می­‌شود.

پژوهشگاه فضایی ایران پایان‌نامه‌ها و طرحهای پژوهشی در موضوعات اولویت‌دار سایت پژوهشگاه
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران پایان‌­نامه­‌ها و رساله­‌ها سایت مرکز مطالعات
سازمان انرژی اتمی ایران پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها سایت بخش حمایت سازمان
شرکت ملی گاز ایران پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها شرکت ملی گاز ایران
وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور پایان‌نامه‌های کاشناسی‌ارشد اطلاعیه مهم: در خصوص حمایت مالی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری
انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا اعلام موضوعات مورد حمایت مالی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی داﻧشجویی-سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی ﺗﺒﺼﺮه 4: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ رﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﭘﺲ از دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
قرارداد حمايت از پايان‌نامه‌های دانشجویی كارشناسی ارشد و دكتری
 
شركت ملی نفت پايان‌نامه‌های دانشجويی كارشناسی‌ارشد دكتری بر اساس مصوبه هيأت مديره شركت ملی نفت به شماره 1749 مورخ 4/2/90، مبلغ حمايت مالی پايان‌نامه‌های دانشجويی كارشناسی‌ارشد و دكتری به ترتيب تا سقف 40 و 70 میلیون ریال
سازمان بیمه سلامت حمایت مالی پایان‌نامه‌های مرتبط موضوع پایان‌نامه - سازمان بیمه سلامت
سازمان خصوصی سازی حمایت مالی پایان‌نامه دانشجویی از سوی سازمان سازمان خصوصی‌سازی
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت تبلیغ دینی حمایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) از پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ حمایت مالی پایان‌نامه‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه ماموریت‌های فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
پژوهشگاه تربیت‌بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پایان‌نامه‌های تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در زمینه ماموریت‌های فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ - پژوهشگاه تربیت‌بدنی