آزمايشگاه پردازش زبان طبيعی

سرپرست:  دکتر مهرنوش شمس فرد

   محل فعلی : اتاق
228
  
برخی از عناوین فعالیت ها:
•    خلاصه‌سازی متن
•    کشف تقلب (مهتاب)
•    وردنت فارسی (فارس نت)
•    ویرایش متن (نگار)
•    ترجمه ماشینی، تحلیل احساسات و نظرکاوی
•    دستورپذیری موبایل به زبان فارسی و ...
  
همکاران:
6دانشجوی دکتری، 7 دانشجوی کارشناسی‌ارشد و 12 فارغ‌التحصیل   
  
​​​​​​​ فعالیت اصلی:
•    پردازش متن (خصوصا فارسی) و مهندسی هستان‌شناسی
   افتخارات: رتبه اول مسابقات جهانی ساخت هستان‌شناسی
   فعالیت آتی : برگزاری مسابقه گپ و گفت هوشمند در بهار 95
   پیشنهاد :جذب دانشجویان توانمند در پروژه‌های جاری در قالب قرارداد پژوهشی