روبوکاپ یک پروژه مشترک بین المللی است که با هدف بهبود و توسعه هوش مصنوعی، روباتیک چند عاملی و زمینه های مربوطه شکل گرفته است.
روبوکاپ بازی فوتبال را به عنوان موضوع اصلی تحقیقات انتخاب کرده است. هدف نهایی پروژه روبوکاپ این است که در سال 2050 میلادی، تیمی از روبات های انسان نما و کاملاً خود مختار ایجاد گردد که بتواند تیم فوتبال منتخب انسان ها را در یک زمین واقعی شکست دهد.
برای اینکه تیمی از روباتها واقعاً بازی فوتبال را انجام دهد، فناوریهای متفاوتی باید بکار برده شوند از جمله: مفاهیم اولیه طراحی عامل های خود مختار، گروهی کار کردن در محیط های چند عاملی، انتخاب استراتژی، تفکر بلادرنگ، روباتیک و درک حسگرها.
یکی از مهمترین کاربردهای روبوکاپ، جستجو و امدادرسانی در محیط های بحران در مقیاس بالاست. روبوکاپ پروژه امداد را به عنوان تلاشی در این راستا ایجاد کرده است.
همه ساله مسابقات روبوکاپ در یکی از کشورهای جهان در شاخه های زیر برگزار می شود:

لیگ فوتبال شامل:
. روبات های فوتبالیست سایز کوچک
. روبات های فوتبالیست سایز متوسط
. روبات های فوتبالیست انسان نما
. روبات های فوتبالیست چهار پا
. شبیه سازی سه بعدی فوتبال
. توسعه شبیه ساز سه بعدی فوتبال

لیگ امداد شامل:
. روبات های امدادگر مجازی
. روبات های امدادگر واقعی
.
شبیه سازی امداد
. توسعه شبیه ساز امداد
. لیگ های متفرقه شامل:
. روبات های مین یاب
. روبات های خانگی

لیگ دانش آموزی شامل:
. روبات های فوتبالیست
. روبات های امدادگر
.  روبات های نمایشی

 

 گروه روبوکاپ یکی از پرسابقه ترین گروههای علمی در دانشکده می باشد که در چهار رشته شبیه سازی و یک رشته سخت افزاری تا کنون به فعالیت پرداخته است. در قسمت شبیه سازی که عمده فعالیت گروه روبوکاپ دانشکده بر روی آن بوده است رشته های شبیه سازی امداد، روبات های امدادگر مجازی ، شبیه سازی فوتبال سه بعدی و توسعه شبیه ساز سه بعدی فوتبال و در قسمت سخت افزاری رشته روبات های فوتبالیست سایز کوچک دارای تیم بوده اند. هم اکنون تنها تیم های شبیه سازی مشغول به فعالیت هستند.

 

  

افتخارات تیم روبوکاپ دانشگاه:
v دريافت تنديس ويژه علمي مسابقات ملي شبيه سازي روبوكاپ ايران - دانشگاه صنعتي اميركبير 1379
v كسب مقام سوم مسابقات تيمي شبيه سازي روبوكاپ ايران 1379
v كسب مقام اول جهاني ششمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2002 در ژاپن در شاخه نمايش و تحليل بازي روبات‌هاي فوتباليست 1381
v كسب مقام چهارم جهاني هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2003 در ايتاليا در شاخه نمايش و تحليل بازي روبات‌هاي فوتباليست 1382
v كسب مقام هفتم جهاني هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2003 در ايتاليا در شاخه شبيه سازي امداد روبات‌ها 1382
v كسب مقام چهارم جهاني هشتمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2004 در پرتقال در شاخه شبيه سازي امداد روبات‌ها 1383
v كسب مقام چهارم جهاني در دهمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2006 در آلمان در شاخه شبيه سازي امداد روبات‌ها 1385
v كسب مقام دوم جهاني در دهمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2006 در آلمان در شاخه شبيه سازي بازي روبات‌ها (3D Development) در سال 1385
v كسب مقام اول در اولين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ آزاد ايران در شاخه شبيه‌سازي امداد 1385
v كسب مقام اول در اولين دوره مسابقات ملي ربات‌هاي شهري در ايران در شاخه شبيه‌سازي امداد 1385
v کسب مقام دوم جهاني در یازدهمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2007 در امریکا در شاخه شبيه سازي بازي روبات‌ها (3D Development) در سال 1386
v كسب مقام سوم در سومين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ آزاد ايران در شاخه شبيه‌سازي امداد 1387
v كسب مقام چهارم در دوازدهمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2009  اتريش در شاخه شبيه‌سازي امداد 1388
v کسب مقام دوم در پنجمین دوره مسابقات بین المللی آزاد ایران در شاخه شبیه سازی روباتهای مجازی 1390
v کسب مقام اول در چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ ترکیه 2011 در شاخه زیرساخت شبیه سازی روباتهای مجازی 1390
 


 
سایت روبوکاپ
www.sbcee.net
 
​​