آزمایشگاه اتوماسیون مهندسی نرم‌افزار

سرپرست: آقای دکتر فریدون شمس
محل فعلی: اتاق 212

فعالیت اصلی:

  • توسعه مبتنی بر مدل
  • معماری نرم‌افزار
  • توسعه سیستم‌های کاربردی مبتنی بر سرویس
  • خط تولید نرم‌افزار

 برخی پروژه‌های انجام شده:

  • پروژه ASOMF: چارچوب مدل‌سازی خودکار مبتنی بر سرویس
  • طراحی چارچوب خودکار برای امکان مدیریت تکاملی، ردیابی و همزمان‌سازی
  • همکاری رشته‌های مختلف دانشگاهی در استودیو بازی‌سازی (روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، کامپیوتر و غیره)
  • ارائه چارچوبی برای ساختار خودکار راه‌حل‌های مبتنی بر سرویس اقتصادی
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904164
f_shams[at]sbu.ac.ir