صفحه اصلی
مروری بر برخی از افتخارات استاد بازنشسته دانشکده آقای روحانی رانکوهی
  • 9462 بازدید

اردیبهشت ماه سال 1398 و در روز معلم فرصتی پیش آمد تا میزبان یکی از اساتید گرانقدر دانشکده باشیم. آقای روحانی رانکوهی سال‌های متمادی برای رشد و ارتقا دانشکده زحمات جانفرسایی کشیدند. بدین وسیله ضمن گرامیداشت یاد ایشان مروری داریم بر برخی از کتاب‌هایی که به رشته تحریر در آورده اند.

1.    برنامه‌سازی به زبان اسمبلی (کتاب برگزیده دانشگاه تهران در سال 1371)

2.    پایگاه‌های داده شی‌گرا و شیء - رابطه‌ای (کتاب شایسته تقدیر فصل و شایسته تقدیر سال 1388)

3.    پرشس‌هایی در پایگاه داده‌ها

4.    ساخت نرم افزار شیء گرا

5.    سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

6.    سیستم و ساختار فایل‌ها

7.    سیستم‌های پایگاهی نامتمرکز (کتاب شایسته تقدیر سال 1390)

8.    مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها (کتاب سال 1381 و کتاب برگزیده دانشگاه تهران 1381)

9.    مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها جلد دوم ویژه کارشناسی‌ارشد

10. مقدمه ای بر پایگاه داده‌ها (کتاب شایسته تقدیر 1372)

11. مقدمه‌ای بر ذخیره و بازیابی اطلاعات

12. واژه‌نامه مهندسی داده‌ها (کتاب برگزیده فصل تابستان 1392 و کتاب شایسته تقدیر سال 1392)

13. سوال‌های چهار گزینه ای با پاسخ های تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها

14. تنظیم پایگاه داده

15. سیستم‌های عامل

16. شیوه ارائه گفتاری - نوشتاری برای دوره متوسطه فنی