صفحه اصلی
 ارائه یک معماری مقاوم در برابر حمله مبتنی بر معماری شبح
  • 1994 بازدید


اطلاعیه‌ی دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد - گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری

خانم زهرا اطهاری نیکوروان

عنوان: ارائه یک معماری مقاوم در برابر حمله مبتنی بر معماری شبح

تاریخ دفاع: 27 مهر 1401

مشاهده جزییات بیشتر

افزودن نظرات