گروه برنامه نویسی وب در سال 1394 در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت دکتر صادق 

علی اکبری تشکیل شد. این تیم متشکل از دانشجویان مستعد و پرتلاش دانشکده است که در حوزه تولید برنامه‌های وب فعال 

هستند. برخی از برنامه های این تیم عبارتند از: 


  •  برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای برنامه نویسی وب، مانند HTML و CSS و JavaScript 

  •   آشنایی با فناوری برنامه های سمت سرور، مانند PHP و NET. و JavaEE

  •   ارزيابی مهارتهای برنامه نویسی وب افراد و صدور کارنامه و گواهینامه معتبر

  •   برگزاری مسابقات برنامه نویسی وب

  •   تولید نرم افزارهای وب، به خصوص با توجه به نیازهای دانشکده و دانشگاه