​​
چهارمين مسابقه و آزمون برنامه نويسي جاواکاپ، با موضوع دانش و مهارتهاي برنامه‌نويسي در حوزه Java Standard Edition در مهرماه و آبان‌ماه ۱۳۹۶ با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي تهران و دانشگاه يزد برگزار شد. اين آزمون با هدف ارزيابي دانش جاوا و مهارتهاي برنامه نويسي طراحي شده است. آزمون امسال جاواکاپ، هم به صورت کتبي و هم به صورت عملي برگزار شد. به عبارت ديگر، مسابقه عملي به آزمون امسال اضافه شده است.  آزمون کتبي که در روز جمعه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶ برگزار مي‌شود، داراي سوالاتي چندگزينه‌اي خواهد بود و داراي ساختاري مشابه آزمون‌هاي قبلي جاواکاپ است. به افرادي که حدنصاب لازم از آزمون کتبي را کسب کنند، گواهينامه جاواکاپ اعطا ميشود. اين گواهينامه توسط بسياري از شرکتها معتبر شناخته ميشود و براي استخدام، مزيت محسوب ميشود. به نفرات برتر آزمون کتبي جوايزي اهدا ميشود.

چهارمین آزمون عمومی جاواکاپ.jpg