چالش هوش مصنوعی مسابقه‌ای ست که در آن توان فردی و تیمی شرکت‌کنندگان در برنامه‌نویسی و ارائه‌ی راه‌حلی مناسب و بهتر از سایر رقبا برای سوال مطرح شده، سنجیده می‌شود. در مرحله مقدماتی این مسابقه تیم ها به توسعه برنامه‌ای برای بازی با حریفان طبق قواعد تعریف شده می‌پردازند. این برنامه ها در سرور بارگذاری شده و مسابقات برگزار می‌شوند و بعد از آن شرکت‌کنندگان می‌توانند بازی تیم خود را از طریق مرورگر مشاهده کنند. بعد از پایان دور مقدماتی و انتخاب تیم های برتر، 32 تیم تا 48 تیم برگزیرده دعوت به شرکت در مرحله حضوری می‌شوند. در این مرحله تغییری در قواعد بازی اعمال شده و از تیم ها خواسته می‌شود تا در مهلت یک روز و نیم، برنامه‌ی توسعه داده‌شده خود را با این تغییر وفق دهند و در مرحله نهایی مسابقه شرکت کنند.
 

این مسابقات برای اولین بار و به صورت آزمایشی سال 1394 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که فقط دانشجویان این دانشگاه مجاز به شرکت در آن بودند. یکی از اهداف اولین مسابقه، سنجش توانایی تیم برگزاری برای اجرای مسابقات در سطح کشور بود که خوشبختانه تیم برگزاری این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت و اکنون در پی تکرار آن در ابعاد کشوری است.

 

برای شرکت در مسابقات محدودیت خاصی وجود ندارد. البته آشنایی و آگاهی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و استراتژی‌های حل مسئله در کنار تفکر باز و خلاقانه و توانایی برنامه نویسی به صورت تیمی باعث تمایز تیمهای موفق از سایرین می‌شود.