صفحه اصلی
پیش بینی فعالیت های منجر به گلوگاه زمانی در فرایندهای کسب و کار با استفاده از روش های داده کاوی
  • 357 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: پیش بینی فعالیت های منجر به گلوگاه زمانی در فرایندهای کسب و کار با استفاده از روش های داده کاوی

توسط: معصومه کوهستانی

 

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات