به وب سایت دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی خوش آمدید.این دانشکده از قدمتی دیرینه در امر آموزش و تحقیق برخوردار است که سابقه آن به سال 1355 باز می گردد. ادعای ما بر این است که از کلیه موهبت های لازم برای نیل به اهداف عالیه آموزشی و پژوهشی برخورداریم. اولین و پر ارزشترین سرمایه ی این دانشکده وجود اعضا هیات علمی توانمندی است که تمامی تلاش خود را وقف تدریس و تحقیق با کیفیتی مطلوب نموده اند. وجود این سرمایه پرارزش، توام با مجموعه منسجم و هماهنگی از سایر امکانات نظیر: کتابخانه غنی،کلاس های درس، آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز به پیشرفته ترین ابزارهای آموزشی و تحقیقاتی، نظام خدمات آموزشی آنلاین برای دانشجویان و اعضاء هیآت علمی و محیط زیبای دانشگاه، زمینه لازم را برای دانشجویان فراهم می سازد تا دوران دانشجویی خود را در محیطی پربار و پر نشاط سپری کنند.

عمده ترین اهداف ما، بهره مندی از مجموعه توانمندیهای فوق به منظور ایجاد تعامل دو سویه با محیط علمی و پژوهشی کشور و دنیای خارج است. به همین منظور نیز مهمترین مسولیت ما ارتقاء سطح علمی و پژوهشی در محیطی پویاست.

این دانشکده با اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های چشمگیر اساتید و دانشجویان خود، به طراحی برنامه های مشترک با برخی سازمان ها، دانشگاه های معتبر و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در قالب دوره های مشترک کارشناسی ارشد، کنفرانس های بین المللی، تبادل استاد و دانشجو و کلاس های درسی آنلاین اقدام نموده است.

اینجانب و همکارانم آمادگی کامل خود را برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های شما در ارتباط با موضوعات آموزشی اعلام و تمامی تلاش خود را برای نمایش قدرت علمی جوانان ایران اسلامی به جهانیان معطوف می کنیم.​

Enable Ginger

Cannot connect to Ginger

Check your internet connection
or reload the browser

Disable in this text field

Rephrase

Rephrase current sentence

Edit in Ginger