صفحه اصلی
مقایسه اختلال شناختی و عوامل مؤثر بر آن در انواع خویشاوندی و غیرخویشاوندی بیماران ام اس با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین
  • 673 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: مقایسه اختلال شناختی و عوامل مؤثر بر آن در انواع خویشاوندی و غیرخویشاوندی بیماران ام اس با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین 

توسط: ویدا نیاکوثری

جزییات بیشتر

افزودن نظرات