صفحه اصلی
مدرسه تکمیلی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • 2563 بازدید

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی با همکاری شرکت اسنپ دوره زبان برنامه نویسی Go را در قالب مدرسه تکمیلی برگزار می کند.
 دانشجویان متقاضی درس مدرسه تکمیلی می توانند این دوره را در سامانه گلستان اخذ کنند.

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger
افزودن نظرات