صفحه اصلی
مدرسه تکمیلی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • 3080 بازدید

مدرسه تکمیلی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سحاب (sahab.ir) برگزار می‌کند:

دوره ۴۵ ساعته مهندسی داده به همراه پروژه های عملی 

📝سرفصل‌های دوره:

- مفاهیم مهندسی داده
- ذخیره‌سازی و بازیابی داده توزیع شده
- پردازش دسته‌ای و جویباری
- کار عملی با ابزارهای HBase / MapReduce / Spark / HDFS / Kafka

👤مدرسین:
سید محمد غفاریان، دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی صفرنژاد، دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

محمدحمزه‌ئی، دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

⏰زمان:
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شروع از ۷ مهرماه

ثبت‌نام:
در سامانه انتخاب واحد گلستان همزمان با انتخاب واحد

*امکان اخذ درس به طور اختیاری برای دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی نیز فراهم است.

افزودن نظرات