اطلاعيه برگزاري دوره مدرسه تکميلي

با هدف ارتقاء مهارت­های فنی و کاربردی همسو با نیازهای صنعتی کشور، ایجاد نشاط علمی و صنعتی در دانشجویان برای حضور فعال در برنامه­های درسی و مهارتی دانشکده و آماده­نمودن دانشجویان برای ورود به بازار کار و صنعت، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر اقدام به برگزاری دوره­های مدرسه تکمیلی نموده است. محتوای این دوره­ها، شامل مهارت­های صنعتی و کاربردی است که مکمل دروس دانشگاهی می­باشد و متناسب با نیاز روز کشور طراحی می­گردد.
این دوره­ها در قالب بسته­های مهارتی بنا بر نیاز صنعت یا تشخیص کمیته راهبری مدرسه تکمیلی تعریف می­شود. هر بسته شامل حداقل 2 و حداکثر 4 دوره آموزشی است و هر دوره به طور متوسط شامل 40 -50 ساعت آموزشی است که بخش عمده آن عملی و در قالب پروژه­ها انجام می­شود. این دوره­ها در طول ترم­های تحصیلی به همراه دروس عادی دانشکده ارائه خواهند شد. ذکر نکات زیر قابل توجه است:
-        گذراندن حداقل یک دوره برای هر دانشجویان کارشناسی ورودی 1395 به بعد الزامی است.
-        با توجه به اینکه دانشجویان ورودی 1396 هنوز دروس پیشنیاز این دوره­ها را نگذرانده­اند، امکان شرکت آنها در این دوره­ها در ترم آتی وجود ندارد.
-        دوره فوق بصورت صفر واحد با امتیاز قبول/رد در کارنامه دانشجو لحاظ می­شود.
-        دوره فوق پیشنیاز درس کارآموزی است، لذا دانشجویان باید در طول سال سوم تحصیل اقدام به اخذ حداقل یک دوره نمایند. نظر به محدودیت ظرفیت دوره در هر ترم تحصیلی و امکان تداخل زمانی این دوره با دروس ترمی، اکیداً پیشنهاد می­شود دانشجویان در اولین زمان ممکن (ترم 5 تحصیلی) اقدام به اخذ دوره نمایند.
-        اخذ این دوره مانند یک درس عادی از طریق سامانه گلستان انجام می­شود.
-        محل ارائه دروس، دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود. البته ممکن است با هدف آشنایی با محیط کسب و کار، جلسات معدودی در محل تعیین شده توسط فرد/شرکت برگزار کننده تشکیل شود که در زمان ثبت نام، مشخص خواهد شد.
-        برای هر دانشجوی کارشناسی ورودی 1395 به بعد دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، گذراندن یک دوره (اجباری) رایگان است و این دانشجویان برای دوره­ها یا بسته­های بیشتر لازم است شهریه پرداخت کند. در ضمن دانشجویان کارشناسی ورودی­ ماقبل 1395، دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی و نیز افراد غیر دانشجو امکان شرکت در این دوره­ها را با پرداخت شهریه دارند
-        هزینه تشکیل هر دوره متناسب با شرایط دوره اعلام می­گردد.
-        شرکت­کنندگان در این دوره­ها، گواهینامه رسمی از دانشگاه شهید بهشتی دریافت خواهند کرد.
-        در ترم آتی دو دوره "طراحی سطح بالای سامانه­های دیجیتال" و "C# صنعتی" برگزار خواهد شد.
-        از کلیه دانشجویانی که علاقمند به شرکت در این دوره­ها هستند خواهمشند است در بازه ثبت نام ترم آتی از طریق سیستم گلستان در این دروس ثبت نام نمایند.