​روندنماهای کارشناسی 

                                پذیرش وخدمات آموزشی​​ ​  ​​ ​                       ​

​​​​​​​دانلود​

انتخاب واحد​

​دانلود​​

پروژه

دانلود​​

فارغ التحصیلی

دانلود​​

دریافت مدرک

​​دانلود​

سنوات

​​دانلود​

 
 
 

​  ​   کارآموزی

تقویم​ دانلود
​فرم شماره 1-درخواست کارآموزی دانلود​
فرم شماره 2-​درخواست ثبت شرکت ​دانلود
​فرم شماره 3-معرفی نامه ​دانلود
فرم شماره 4-​تعیین محل کارآموزی دانلود​
​فرم شماره 5-گزارش فعالیت دانلود​
​فرم شماره 6-ارزیابی دانلود​
فایل اکسل لیست شرکتهای تایید شده​ دانلود
شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزی​ ​دانلود
​​ ​​​ ​​​فرم های کارشناسی مهندسی کامپیوتر​​

فرم پروژه لیسانس​​ 

دانلود​​​

راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

دانلود​​

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل​​

                                     دانلود​    ​                           ​      

راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور​​

​دانلود​​​​

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود کارشناسی​​

​​دانلود​​​

راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی

​​دانلود​​​​​

راهنمای در خواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم

​دانلو​د​​​​​​​​

فرم گواهی تآیید معدل و رتبه

​​دانلود​​​​​​​​​

​​​تقاضانامه انصراف از تحصیل دائم دانشجویان

دانلود​​​​​​

فرم تقاضاي حذف تک درس​

​دانلود​​​​​​​
​کمیسیون موارد خاص
 ​​دانلود​​​​​​​​​

فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ تکدرس در دانشگاه دیگر​

​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر
 ​​دانلود​​​​​​
فرم تقاضای مهمان کامل
 ​​دانلود​​​​​​
فرم تقاضای انتقال و تغییر رشته
  ​​​دانلود​​​​​
شیوه نامه نگارش گزارش پروژه کارشناسی​

دانلود​​                                     

​​​​​​​​​​​​