صفحه اصلی
طراحی و پیاده سازي خدمات مصالحه در مدیریت کیفیت داده هاي کلیدي
  • 350 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: طراحی و پیاده سازي خدمات مصالحه در مدیریت کیفیت داده هاي کلیدي 

توسط: ابوالفضل وایانی حسنو

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات