صفحه اصلی
شناسایی تصورات گفتاری در کاربرد BCI با استفاده از تحلیل پویای غیرخطی سیگنال EEG
  • 257 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: شناسایی تصورات گفتاری در کاربرد BCI با استفاده از تحلیل پویای غیرخطی سیگنال EEG 

توسط: محبوبه شیدایی

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات