سيزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران.jpg 
 

سيزدهمين دوره کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران در تاريخ ۱۷ الي ۱۸ شهريور ماه ۱۳۹۵ توسط دانشکده مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي، تهران برگزار مي‌شود.

سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران با هدف هم‌افزايي پژوهشگران و صنعتگران حوزه امنيت اطلاعات و رمز شناسي و نيز انتشار يافته‌هاي نو و بديع در اين زمينه، برگزار مي­گردد. آشنايي و ارتباط استادان، پژوهشگران، صنعتگران، مديران و کليه علاقه‌مندان اين حوزه، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند کاربري اين فن در فضاي مجازي و تاکيد بر امن‌سازي فضاي تبادل اطلاعات در کشور از ديگر اهداف برگزارکنندگان مي‌باشد.

 ​