سومين مسابقه و آزمون برنامه نويسي جاواکاپ، با موضوع دانش و مهارتهاي برنامه‌نويسي در حوزه Java Standard Edition در ۲۹ مهرماه ۹۵ با همکاري دانشگاه شهيد بهشتي و در محل آن دانشگاه برگزار شد. براي هر يک از شرکت‌کنندگان در اين آزمون، کارنامه تفصيلي به تفکيک موضوعات مختلف صادر مي‌شود. همچنين به افرادي که حد نصاب لازم را دريافت کنند، گواهينامه انجمن جاواکاپ اهدا مي‌شود. گواهينامه جاواکاپ توسط بسياري از شرکت‌هاي نرم‌افزاري معبر شناخته مي‌شود و براي استخدام افراد مفيد خواهد بود. ضمناً به نفرات برتر، جوايز نفيسي اهدا خواهد شد. شرکت‌کنندگان در صورت تمايل به شرکتهاي متقاضي جذب برنامه‌نويس معرفي خواهند شد.

سومین مسابقه و آزمون عمومی جاواکاپ.jpg