صفحه اصلی
زمان بندی مصاحبه های دکتری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • 2961 بازدید

زمان بندی مصاحبه های دکتری 1401 دانشکده ی مهندسی و علوم کامپیوتر از طریق لینک های زیر قابل دسترسی است: 

 

گروه هوش مصنوعی

 

گروه نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی 

 

گروه معماری کامپیوتر

افزودن نظرات