سمت

نام​

مرتبه​

تلفن تماس​

​​ایمیل

ریاست دانشکده

دکتر مهرنوش شمس فرد​​

دانشیار​

29904093​

m_shams@sbu.ac.ir​

 معاونت آموزشی​

دکتر حسن حقیقی​

دانشیار​

29904190​

h_haghighi@sbu.ac.ir

 معاونت پژوهشی

دکتر علي جهانيان ​

دانشيار 

29904188​

jahanian@sbu.ac.ir​

​​​

مدير گروه معماري سامانه هاي کامپيوتري​​

دکتر حمیدرضا مهدیانی

استادیار

29904144

h_mahdiani@sbu.ac.ir

مدير گروه نرم­ افزار و سيستم هاي اطلاعاتي​

دکتر رامک ​قوامی زاده​

استادیار​​​​​​

29904169​

r_ghavami@sbu.ac.ir

مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی

دکتر محسن ابراهیمی مقدم ​

دانشيار

29904172​

m_moghadam@sbu.ac.ir