​​


گروه رباتهای انسان نما: (Humanoid Robots Group)


گروه رباتهای انسان نمای دانشکده در سال 1396 تاسیس شده است. در حال حاضر فعالیتهای این گروه بر روی برنامه نویسی و استفاده کاربردی از ربات انسان نمایNAO متمرکز می باشد. این ربات که توسط شرکت Aldebaran Robotics و پس از چندین سال تحقیقات آزمایشگاهی تولید شده است، با برخورداری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، راه را برای توسعه و پیشرفت حوزه های متنوع هوش مصنوعی در علم رباتیک، هموارتر کرده است.

ربات NAO ارتفاعی حدود 58 سانتیمتر دارد. با طراحی و پیاده سازی مناسب مفاصل حرکتی این ربات و اعمال مجموعاً 25 درجه آزادی (DoF)، قابلیت شبیه سازی و اجرای اکثر حرکتهای انسان بوسیله NAO امکان پذیر شده است. علاوه بر این، با توجه به امکانات سخت افزاری و سنسورهای متعددی که در این ربات تعبیه شده است، پیاده سازی و بهره برداری برخی حواس انسانی مانند بینایی، شنوایی و لامسه و همچنین قابلیت تکلم در دسترس می باشد.

فعالیتهای عمده فعلی گروه رباتهای انسان نمای دانشکده شامل موارد ذیل است:

1- تحقیق، توسعه و پیاده سازی الگوریتم های متنوع حفظ تعادل و حرکت ربات در شرایط محیطی مختلف و سرعتهای حرکتی متفاوت

2- تحقیق، توسعه و پیاده سازی الگوریتم های رفتاری، شناختی و تعاملی ربات؛ مانند:

الف) تشخیص و اجرای فرامین صوتی فارسی

ب) تولید گفتار (سنتز) فارسی

ج) مکان یابی منابع صوتی

د) پرسش و پاسخ در دامنه بسته

ه) تشخیص اشیا و بینایی ماشین

و ....

لازم به ذکر است که فراگیری استفاده از رباتهای NAO در تحقیقات گروه های رباتیک مختلف در دنیا، منجر به برگزاری مسابقات و رقابتهای انحصاری برای این کلاس از رباتهای انسان نما شده است. به طور مثال در مسابقات روبوکاپ لیگی مجزا برای برگزاری مسابقات فوتبال روبات‌های NAO در نظر گرفته شده است. هدف از اجرای چنین مسابقاتی تمرکز بیشتر گروه های فعال در حوزه رباتیک بر روی جنبه های برنامه نویسی بهینه نرم افزاری و  کنترل مناسبتر ربات‌ها است.

robot.jpg