صفحه اصلی
توصیه گری مبتنی بر مسیرهای معنایی در شبکه های اطلاعات ناهمگن با استفاده از شبکه اعتماد ضمنی
  • 214 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: توصیه گری مبتنی بر مسیرهای معنایی در شبکه های اطلاعات ناهمگن با استفاده از شبکه اعتماد ضمنی

توسط: رضا عبدالهی

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات