صفحه اصلی
برگزاری مدرسه تابستانی پردازش زبان طبیعی
  • 689 بازدید

مدرسه تابستانی پردازش زبان طبیعی، توسط آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید‌بهشتی از 20 الی 30 تیرماه برگزار گردید. در این مدرسه، 16 نفراز دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد شرکت داشتند. پس از اتمام دوره و انجام پروژه، تعدادی از دانشجویان جهت ورود به دوره کارآموزی یک ماهه انتخاب گردیدند که در آن به تهیه‌دادگان، بررسی منابع لازم و طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه پردازشگر متن پرداخته می شود.  ضمنا به شرکت کنندگان در این دوره ها، گواهی اعطا خواهد شد.

 

افزودن نظرات