صفحه اصلی
بازدید دانشجویان طرح توانمندسازی صدف از پارک فناوری پردیس
  • 5337 بازدید

دانشجویان شرکت کننده در طرح توانمندسازی صدف، روز شنبه نهم بهمن ماه از پارک فناوری پردیس بازدید کردند. در این بازدید که با حضور 23 نفر از شرکت کنندگان طرح صدف صورت گرفت، آقای مهندس امیر عاشوری، از مدیران برگزارکننده طرح و آقای دکتر مجتبی جباری پور مدیر ترویج و توسعه خوشه های نوآوری پارک پردیس به معرفی اکوسیستم نوآوری کشور پرداختند. بعد از آن شرکت کنندگان از فضاهای مختلف پارک از جمله فضای کوآپ بازدید کردند. در بازدید از فضای کوآپ، مدیر داخلی مجموعه به ارائه توضیحاتی در مورد فرآیند پذیرش و استقرار تیم ها پرداخت. طرح توانمندسازی صدف در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ با میزبانی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و با پشتیبانی پارک پردیس با حضور ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

 


 


 


 


 

افزودن نظرات