در سال‌هاي اخير معماري سازماني مورد توجه بسياري از دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي بزرگ و کوچک قرار گرفته است. در حال حاضر، يکي از برترين راه‌حل‌هاي توسعه و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در سازمان‌ها، بهره‌گيري از معماري سازماني فناوري اطلاعات است. سابقه فعاليت‌هاي معماري سازماني به دو دهه قبل باز مي‌گردد و در اين مدت فعاليت‌هايي در حوزه معماري سازماني در دولت، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها انجام شده است. با طراحي چارچوب ملي معماري سازماني در سال ۱۳۹۵ توسط آزمايشگاه مرجع معماري سازماني سرويس‌گرا، معماري سازماني به يکي از اولويت‌هاي دولت و سازمان‌هاي دولتي تبديل شد. با گذشت يک سال از انتشار چارچوب ملي لازم است که دستاوردهاي علمي و کاربردي معماري سازماني در ايران به ويژه در سال‌هاي اخير ارائه شود.اولين همايش ملي پيشرفت‌هاي معماري سازماني در ايران.jpg


اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی.jpg