صفحه اصلی
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
  • 3160 بازدید

اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاس های حضوری و محل تشکیل آن ها در ادامه قابل مشاهده است. 

- اطلاعیه مربوط به چگونگی برگزاری کلاس ها

- محل برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاه

- برنامه و محل برگزاری کلاس های تئوری

- فهرست دروس حضوری از 20 فروردین ماه

افزودن نظرات