سرپرست​:  دکتر مقصود عباسپور                                              http://cnslab.sbu.ac.ir

    محل فعلي : اتاق 225

    فعاليت اصلي:

 • امنیت شبکه و شبکه هاي بيسيم

 • اینترنت اشیا، وامنیت آن

 • شبکه اشیاء خودرویی و حمل و نقل هوشمند

 • شبکه های حسگر بیسیم

 • شبکه های محتوی محور

 • امنیت شبکه وکامپیوتر

 • طراحی مراکز داده

 • امنیت مراکز داده​


    همکاران:

          4دانشجوي دکتري، 6 دانشجوي کارشناسي ارشد، 1 فارغ التحصيل دکتري و بيش از 30 فارغ التحصيل کارشناسي ارشد.


    ​​​​برخي از عناوين پروژه ها:

 • تحليل رفتاري افراد در شبکه تلفن همراه و شبکه هاي اجتماعي با هدف شناسايي و مقابله باناهنجاري هاي امنيتي

 • تشخيص شبکه‌هاي بات مقيم در شبکه‌هاي نظیر به نظير

 • پيادهسازي سيستم تشخيص نفوذ به پروتکل GTP در نسل چهارم شبکههاي ارتباطي سيار

 • تحرک، امنيت و حريم خصوصي در شبکه هاي محتوا محور

 • ​پوشش زماني و رديابي هدف در شبکه هاي حسگر بيسيم​