صفحه اصلی
پیش بینی تعداد ارجاع به مقالات با استفاده از فراداده ی مقاله و تکنیک های داده کاوی
  • 603 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: پیش بینی تعداد ارجاع به مقالات با استفاده از فراداده ی مقاله و تکنیک های داده کاوی

توسط: زیبا امیدوار مهرابادی

جزییات بیشتر

افزودن نظرات