سال​

​​عنوان طرح

سازمان

​-

شش پروژه ملی در صنعت دفاعی کشور

که با توجه به محرمانگی اطلاعات

ذکر جزییات مقدور نمی‌باشد.

وزارت دفاع و پشتیبانی

1389

انتخاب یک معماری مناسب برای سیستم‌های ERP

بنیاد ملی نخبگان

1390

فرهنگیار

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1391-1390

​​​تدوین طرح نظام نگهداشت برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد معماری سازمانی

سازمان بنادر و دریانوردی

1391

توسعه وردنت​ عمومی زبان فارسی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعت

(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

1391

انجام مطالعات میدانی در سطح کشور در خصوص مجوزها و فرایندهای دولت الکترونیک (با هماهنگی کار گروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

سازمان فناوری اطلاعات ایران

1391

خدمات مشاوره پژوهشی

«ترجمه و تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش استانداردهای کدینگ»

سازمان فناوری اطلاعات ایران

1392

مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات

در بانک قوامین

بانک قوامین

1393

تدوين طرح معماري سازمان الكترونيك سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

1393

تدوین طرح معماری سازمان الکترونیک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رلدیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1393

هستان شناسی امنیت فضای تبادل اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی وابسته

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی

1393

سامانه نگارش فارسی معیار

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1394

ارائه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات مدیریت شهری تهران (فاز اول)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

1394

طراحي مدل آموزش شهروندي به منظور بهره‌برداري از خدمات الكترونيكي شهرداري تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1394

انتقال دانش حوزه آزمون نرم افزار

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا

1394

تهیه شرح خدمات طرح معماری سازمانی

سازمان ثبت احواال

سازمان ثبت احوال کشور

1394

انجام مطالعات كاربردي به منظور شناخت، فرهنگ سازي و آماده سازي سازمان حفاظت محيط زيست جهت اجراي طرح كلان و جامع معماري سازماني

سازمان حفاظت محیط زیست

1394

خدمات مشاوره پژوهشي تدوين چارچوب و برنامه ملي معماري فناوري اطلاعات سازماني

سازمان فناوري اطلاعات ايران

1394

ارائه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

(شامل 28 موضوع)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج

1394

ارائه خدمات مشاوره­ای، آموزشی برای شناسایی و تدوین متدولوژی معماری فرآیندهای بانک تجارت

شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان

1394

خدمات مشاوره پژوهشی تأمین محتوای علمی و آموزشی آزمایشگاه معماری سازمانی

در دانشگاه منتخب

سازمان فناوری اطلاعات ایران

1394

ارائه مشاوره و نظارت بر فرآیندهای اجرایی در حوزه IT در بانک قوامین شامل استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی و نظارت بر طراحی فرآیندهای عملیاتی در معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین

بانک قوامین

1394

ترجمه و تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات ایران

1395

ابزار پایش و ارتقاء امنیت چینش تراشه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1395

توسعه وردنت عمومی زبان فارسی (فارس نت 3)

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعت (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

1396-1395

آزمون کارایی سامانه بانکداری

شرکت خدمات انفورماتیک

1396-1395

طراحی مدل انتقال شهرداری تهران

به شبکه ملی اطلاعات

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1396-1395

آزمون کارایی سامانه بانکداری​​

شرکت خدمات انفورماتیک

1396

بهبود سامانه های الکترونیکی

سازمان دامپزشکی کشور