صفحه اصلی
تشخیص صدای غیرعادی برای پایش وضعیت ماشین با استفاده از یادگیری بازنمایی ویژگی های آکوستیکی
  • 477 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: تشخیص صدای غیرعادی برای پایش وضعیت ماشین با استفاده از یادگیری بازنمایی ویژگی های آکوستیکی

توسط: سپیده پیرحیاتی

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات