صفحه اصلی
انتصاب دکتر اسلام ناظمی به عنوان رییس مجمع کامپیوتر IEEE - بخش ایران
  • 5566 بازدید

دکتر اسلام ناظمی به عنوان رئیس مجمع کامپیوتر IEEE بخش ایران انتخاب گردید. شروع فعالیت‌های مجمع کامپیوتر IEEE بخش ایران از تاریخ تاسیس دی ماه سال 1398 (ژانویه 2020) لغایت تیرماه 1401 تحت نظارت هیات موسس منتخب بوده است. پس از طی دوره دوساله برای انتخاب هیات رئیسه ضمن تایید نامزدهای پیشنهادی توسط IEEE بخش ایران، از محققین و صاحب نظران فعال حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شرکت در انتخابات دعوت به عمل آمد. پس از رای‌گیری و انتخاب اعضای هیئت رئیسه، آقای دکتر اسلام ناظمی به عنوان رئیس مجمع کامپیوتر IEEE بخش ایران انتخاب گردید.

افزودن نظرات