صفحه اصلی
کسب عنوان پژوهشگر جوان سال 1402 بخش ایران IEEE توسط آقای دکتر آرمین سلیمی بدر
  • 7680 بازدید

آقای دکتر آرمین سلیمی بدر، استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر موفق به کسب جایزه آموزشی و پژوهشی 1402 IEEE بخش ایران رده جوانان شدند. بدین وسیله این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم. 

 


 

افزودن نظرات