صفحه اصلی
روش ناوبری بصری مبتنی بر هدف ربات سیار در محیط های ناشناخته بر پایه یادگیری تقویتی عمیق
  • 568 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: روش ناوبری بصری مبتنی بر هدف ربات سیار در محیط های ناشناخته بر پایه یادگیری تقویتی عمیق

توسط: علی سلیمی صدر

 

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات