​مشخصات مراکز و ارگانهای حمایت کننده

با هدف افزایش ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی و نیز ارتقاء سطح کیفی پایان­نامه­ها/رساله­ها و همسو شدن آنها با نیازمندی­های کشور، لیستی از مراکز حمایت کننده تهیه شده است. از استادان و دانشجویان گرامی تقاضا می­شود در صورت آگاهی از حمایت کننده­های دیگر، مراتب را به اطلاع معاونت پژوهشی دانشکده برسانند.

سلام

 

 

 

نام مرکز/ارگان حمایت کننده

نوع حمایت

اطلاعات بیشتر

ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی

طرحهای پژوهشی، پایان­نامه­ها و رساله­ها

سایت ستاد علوم شناختی

در سایت ستاد نانو صراحتاً نام رشته کامپیوتر درج نشده اما زمینه تخصصی کامپیوتر در اکثر زمینه ها کاربرد دارد.

شرکت توانیر

حمایت از طرح های پژوهشی متناسب با اولویت های تحقیقات

توضیحات تکمیلی

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

حمایت از پایان نامه ها

دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال 

حمایت مالی (گرنت) از پایان نامه های دانشجویی

فرم در خواست حمایت از پایان‏ نامه

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران 

دریافت فرمهای حمایت از پایان نامه ها

پژوهشگاه استاندارد

 

 

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

 

توضیحات تکمیلی

 

 

مرکز مطالعات  پدافند غیرعامل

 

 

حمایت از پایان نامه

 

 

کسر خدمت 

 

 

ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو

 

 

پایان­نامه­ها و رساله­ها

 

 

سایت ستاد نانو

 

 

در سایت ستاد نانو صراحتاً نام رشته کامپیوتر درج نشده اما زمینه تخصصی کامپیوتر در اکثر زمینه ها کاربرد دارد.

 

 

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

 

 

پایان­نامه­ها و رساله­ها

 

 

سایت ستاد هوانوردی

 

 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 

 

رساله­ها، طرحهای پژوهشی و پسادکتری

 

 

سایت صندوق حمایت

 

 

حمایتهای این صندوق شامل رساله ها ، طرحهای پژوهشی و دوره پسادکتری می­شود.

 

 

پژوهشگاه فضایی ایران

 

 

پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی در موضوعات اولویت دار

 

 

سایت پژوهشگاه

 

 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 

 

پایان­نامه­ها و رساله­ها

 

 

سایت مرکز مطالعات

 

 

سازمان انرژی اتمی ایران

 

 

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 

 

سایت بخش حمایت سازمان

 

 

شرکت ملی گاز ایران

 

 

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 

 

شرکت ملی گاز ایران

 

 

وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پایان نامه های کاشناسی ارشد

 

 

اطلاعیه مهم: در خصوص حمایت مالی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.

 

 

اعلام موضوعات مورد حمایت مالی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

سازمان تامین اجتماعی

 

 

ﺗﺒﺼﺮه. :4. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

 

 

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي داﻧشجویی- سازمان تامین اجتماعی

 

 

رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ. ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﭘﺲ از دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

شركت ملي نفت

 

 

پايان نامه هاي دانشجويي كارشناسي ارشد دكتري

 

 

قرارداد حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي كارشناسي ارشد دكتري

 

 

بر اساس مصوبه هيأت مديره شركت ملي نفت به شماره 1749 مورخ 4/2/90، مبلغ حمايت مالي پايان نامه هاي دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب تا سقف 40 و 70 میلیون ریال

 

 

سازمان بیمه سلامت

 

 

حمایت مالی پایان نامه های مرتبط

 

 

موضوع پایان‌نامه - سازمان بیمه سلامت

 

 

سازمان خصوصی سازی

 

 

حمایت مالی پایان نامه دانشجویی از سوی سازمان

 

 

سازمان خصوصی سازی

 

 

پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

 

 

پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری با محوریت تبلیغ دینی

 

 

حمایت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) از پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری

 

 

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

 

 

1 - حمایت مالی پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه ماموریت های فاتب.

 

 

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

 

 

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

پایان نامه های تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در زمینه ماموریت های فاتب.

 

 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ - پژوهشگاه تربیت بدنی