مدیر گروه

دکتر فرشاد صفایی سمنانی​

تعداد اعضای هیئت علمی

2 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر مقصود عباسپور


 

 

29904173

 

 

​maghsoud@sbu.ac.ir

اینترنت اشیا، وامنیت آن

شبکه اشیاء خودرویی و حمل و نقل هوشمند


شبکه های حسگر بیسیم

شبکه های محتوی محور

امنیت شبکه وکامپیوتر

طراحی مراکز داده

امنیت مراکز داده​

دکتر فرشاد صفایی سمنانی

( آزمایشگاه )

21904183

f_safaei@sbu.ac.ir

 

شبکه­ های پیچیده و اجتماعی

 

شبکه های میان ارتباطی و معماري سیستم­هایی با کارآيي بالا (HPC)

 

مدل­سازي تحلیلی و ارزيابي کارآيي سيستم­هاي کامپيوتري

 

معماری سامانه های ذخیره سازی پیشرفته

 
 
 

 

 

 ​