صفحه اصلی
قابل توجه معرفی شدگان سازمان سنجش برای دوره دکتری و داوطلبان استعدادهای درخشان (بدون آزمون) سال ۱۴۰۲
  • 10347 بازدید

جلسات مصاحبه  با واجدین شرایط در بازه زمانی ۴  تا ۶ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت حضوری در محل دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر برگزار خواهد شد.
برنامه زمانبندی مصاحبه ها و نحوه ارسال مدارک تکمیلی مورد نیاز، متعاقبا از طریق سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

افزودن نظرات