صفحه اصلی
رویکردی برای تولید داده های آزمون سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشین با استفاده از شبکه های مولد
  • 65 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: رویکردی برای تولید داده های آزمون سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشین با استفاده از شبکه های مولد 

توسط: مهنوش شکری

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات