صفحه اصلی
راه اندازی سامانه پردازش توزیع شده دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • 12629 بازدید

در راستای افزایش سهولت پردازش های حجیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سرورهای دانشکده ی مهندسی و علوم کامپیوتر با ساختار جدید و مبتنی بر قابلیت های gitlab پیکربندی و راه اندازی شده است. به منظور استفاده از این سامانه توزیع شده ی پردازش سریع، فایل راهنمای زیر را مطالعه نمایید.

راهنمای استفاده از سامانه پردازش توزیع شده

همچنین لازم به ذکر است که به منظور بهره گیری از این سامانه معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سوی استاد راهنمای ایشان لازم خواهد بود. بدین منظور اساتید راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از طریق ارسال ایمیل به آدرس s_nabavi@sbu.ac.ir دانشجوی خود را به منظور استفاده از این سامانه معرفی نمایند.

افزودن نظرات