صفحه اصلی
خودکارسازی تبدیل نیازمندی های سطح بالای امنیتی کاربران ابر به مدل جانمایی بهینه سطح پیاده سازی آن نیازمندی ها در زیرساخت ابری
  • 1173 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: خودکارسازی تبدیل نیازمندی های سطح بالای امنیتی کاربران ابر به مدل جانمایی بهینه سطح پیاده سازی آن نیازمندی ها در زیرساخت ابری

توسط: امین باقری

 

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات